יוסי עטיה

יוסי עטיה

מנהל הנדסה אזורי

Gigamon

דוברים נוספים באירוע אתגרי תקשוב מגזר הביטחון 2018

Open Accessibilty Menu