הרצאות מפי דורון אופק:

דוברים נוספים באירוע אתגרי תקשוב מגזר הביטחון 2018

Open Accessibilty Menu